Rosor - plantering och skötsel

Man vet att människan odlade rosor redan för 4000 år sedan. Man tror att det hela började i det som förr kallades Persien, dagens Iran. Den odlades då i stor skala för framställning av rosenolja.

Från Persien spreds rosorna vidare till Grekland, Egypten och Italien. Man odlade rosor för alla möjliga sammanhang, till rosenolja, för att strö rosenblad i tjocka lager på golven vid högtidliga tillfällen, och även för att användas i religiösa sammanhang.

Först i början på 1800-talet påbörjades ett förädlingsarbete som innebar en revolution. Dessutom tillfördes nu rosor från Kina och Japan, som korsades med de gamla rosorna. Detta arbete fortgår än idag och gör att det nu finns ett enormt stort antal rosor att välja mellan. Man skiljer idag på rabattrosor, buskrosor och klängrosor.

  • Rabattrosor är låga rosor som klipps ner varje år.

  • Buskrosor är höga friväxande rosor som endast gallras vid behov.

  • Klängrosor är högväxande rosor för spaljé eller vägg. Beskärs som buskrosor. 

Växtplats

Rosor mår bäst om de står i ett öppet, soligt och varmt läge. Blåst tycker de inte om, ej heller en plats tätt intill en södervägg där det blir för varmt. Öster eller västerläge är att föredra. Jorden skall vara kraftig och näringsrik, gärna lerhaltig. Enbart lera eller sand är ej lämpligt. Bäst är att blanda in minst 1/3 välgödslad plantjord. Dessutom trivs rosor med högt pH i marken så du bör även kalka. Har du frågor om jorden, rådgör med någon på plantskolan.

Plantering

Den bästa planteringstiden för barrotade plantor är senhösten, oktober - november eller i april - maj. Krukodlade rosor kan planteras under hela den tjälfria delen av året. I Sveriges kallare delar är vårplantering minst riskabel.
Det första man bör göra om planteringen inte skall ske omedelbart är att jordslå barrotade rosor - gräv en grop eller ränna där plantorna läggs, täck sedan rötterna med jord. Krukodlade plantor sätts i en hink med vatten under en halvtimma före planteringen. Även de eventuellt jordslagna rosorna skall behandlas på samma sätt före planteringen.

Gräv en ordentlig planteringsgrop så rötterna verkligen får plats. Är rötterna långa kortas de in till ca 20 cm med en sekatör. Sätt ner plantan så förädlingsstället (den lilla "knölen" strax ovanför rotsystemet) kommer ca 10 cm under markytan. Bred ut rötterna väl och fyll gropen till 3/4 med jord. Blanda gärna upp jorden med 1/3 planteringsjord eller fuktig torv. Tryck till jorden ordentligt runt plantan och vattna rikligt. När vattnet sjunkit undan påförs resten av jorden. Stamrosor förses med ett stöd.

Skötsel

Rosor gödslas en gång på våren och en gång omkring 1 juli. Gödsla med s k fullgödselmedel (innehåller alla näringsämnen), speciell rosgödsel eller hönsgödsel. Följ doseringen på förpackningen.

Beskärning av rabattrosor görs när björken slår ut. Då tas svaga skott bort och övriga skärs ned till 10-20 cm. På klätterrosor skärs sidoskotten in till 10-15 cm och man tar bort svaga grenar, så småningom måste de tunnas ut genom att äldre grenar tas bort. För stamrosor gäller detsamma som för rabattrosor. För samtliga rosor gäller att s k vildskott som kommer fram nedanför förädlingsstället måste tas bort. Klipp inte bort dem utan försök att rycka bort dem, då kommer de inte tillbaka så lätt.

Sent på hösten kupas den omgivande jorden upp kring rosplantan. I februari - mars läggs några grangrenar över som skydd mot vårsolen. Stamrosor skyddas genom att en vit plastpåse träs över kronan och binds om nedtill, skär upp påsen i ovandelen, fyll med torr torv och knyt till den.


rosbarro.gif (10874 bytes)
Barrotade

krukodro.gif (10390 bytes)
Krukodlade

Våra rossidor

Tillbaks till rosor startsida

Externa länkar (Nytt fönster)

 

Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.